ارتباط با فرماندهی

مقاله

این مطلب ۳۰ بار خوانده شده

سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا(علیه السلام)

جلسه آذرماه شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج کارمندان استان خراسان رضوی سپاه امام رضا (علیه السلام) دوشنبه نهم آذرماه برگزار شد. این جلسه که با میزبانی بسیج شرکت نفت برگزار شد به مدیریت جلسه سرهنگ پاسدار مجید زرنگ مسئول سازمان بسیج کارمندان استان و همچنین دبیری برادر بسیجی قهرمانی دبیر شورای اندیشه و همفکری بسیج کارمندان اداره گردید.

در این جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی این شورا نتیجه ادامه کار خود را با همکاری سایر کارگروه ها در راستای جمع آوری معروف های برجسته در ادارات گزارش کرد و همچنین در این جلسه دو پروژه فرهنگی و علمی رسیده تحویل شد.

این مطلب ۱۹ بار خوانده شده

سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا(علیه السلام)-هفته بسیج

این مطلب ۲۱ بار خوانده شده

جلسه شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج کارمندان خراسان رضوی با حضور مسدول سازمان بسیج کارمندان استان خراسان رضوی و جمعی از مدیران کل استان برگزار شد.

جلسه مهرماه شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج کارمندان خراسان رضوی با حضور مسئول محترم سازمان بسیج کارمندان و جمعی از مدیران کل استان، مدیر کل پست، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج پست و عضو مجمع عالی بسیج استان در سالن اجتماعات اداره کل پست بانک برگزار شد.

این مطلب ۱۷ بار خوانده شده

اختتامیه دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان بسیج ادارات مشهد برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا (علیه السلام)،اختتامیه دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان بسیج ادارات مشهد با پیوست

این مطلب ۲۴ بار خوانده شده

تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با ملت است.

 همانطور که از باطن شعار سال ۹۴ که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده بر می آید، مهمترین ضرورت کشورمان این است که ما باید وحدت ملی مان را حفظ کنیم و بدون شک در سایه همین وحدت ملی به خیلی از توطئه هایی که از سمت دشمنان به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود،غلبه خواهیم کرد.

این مطلب ۱۸ بار خوانده شده

تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با ملت است که نتیجه آن وحدت ملی است .

به گزارش خبرنگار ایما ، سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در ابتدای سال ۹۴ با تبریک سال جدید و آرزوی پیش رو داشتن سالی پربرکت همراه با توفیقات روزافزون در رابطه با تحقق شعار سال جدید اظهار داشتند :

 همانطور که از باطن شعار سال ۹۴ که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده بر می آید، مهمترین ضرورت کشورمان این است که ما باید وحدت ملی مان را حفظ کنیم و بدون شک در سایه همین وحدت ملی به خیلی از توطئه هایی که از سمت دشمنان به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود،غلبه خواهیم کرد.

این مطلب ۱۸ بار خوانده شده

تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با ملت است که نتیجه آن وحدت ملی است .

به گزارش خبرنگار ایما ، سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در ابتدای سال ۹۴ با تبریک سال جدید و آرزوی پیش رو داشتن سالی پربرکت همراه با توفیقات روزافزون در رابطه با تحقق شعار سال جدید اظهار داشتند :

 همانطور که از باطن شعار سال ۹۴ که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده بر می آید، مهمترین ضرورت کشورمان این است که ما باید وحدت ملی مان را حفظ کنیم و بدون شک در سایه همین وحدت ملی به خیلی از توطئه هایی که از سمت دشمنان به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود،غلبه خواهیم کرد.

این مطلب ۲۱ بار خوانده شده

تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با ملت است که نتیجه آن وحدت ملی است .

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) :

تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با ملت است که نتیجه آن وحدت ملی است .

به گزارش خبرنگار ایما ، سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در ابتدای سال ۹۴ با تبریک سال جدید و آرزوی پیش رو داشتن سالی پربرکت همراه با توفیقات روزافزون در رابطه با تحقق شعار سال جدید اظهار داشتند :

صفحات