بسیج کارمندان

نشست شورای اندیشه و همفکری بسیج کارمندان سپاه امام رضا (علیه
01/12/2015 03:44

جلسه آذرماه شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج کارمندان استان…

15/11/2015 17:09
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا (علیه السلام)، با نزدیک…
پنجمین جلسه شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج کارمندان استان
22/10/2015 23:09
24/07/2015 02:37
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا (علیه السلام)،اختتامیه…
09/07/2015 23:02
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا (علیه السلام)، مجمع…
اختصاصی/مسئول سازمان بسیج کارمندان خراسان رضوی :
28/03/2015 18:00
سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در گفتگو با خبرنگار  پایگاهاطلاع رسانی سپاه…
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) :
28/03/2015 09:09
 همانطور که از باطن شعار سال 94 که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده…
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) :
28/03/2015 09:05
به گزارش خبرنگار ایما ، سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در ابتدای سال 94 با…
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) :
28/03/2015 09:02
به گزارش خبرنگار ایما ، سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در ابتدای سال 94 با…
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) :
28/03/2015 08:54
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) : تحقق شعار سال جدید…
تحقق شعار سال جدید در گرو تعامل کارآمد دستگاه های دولتی با م
28/03/2015 08:52
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) : تحقق شعار سال جدید…
1
28/03/2015 08:46
5
امام جمعه سرخس:
21/11/2014 06:26
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا علیه السلام، حجت…
گفتگو/ سرهنگ پاسدار زرنگ:
03/10/2014 03:15
  سرهنگ پاسدار مجید زرنگ در گفتگو ی اختصاصی با خبرنگار سرویس…
رابط فاوا سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا (ع) خبرداد:
01/10/2014 18:21
فرماندار سرخس:
23/09/2014 12:31
    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا علیه السلام، علی…