نماهنگ :شما پیروزید / You are victorious / أنتم منتصرون

د., 02/06/2017 - 11:51
نماهنگ :شما پیروزید / You are victorious / أنتم منتصرون
کاور ویدیو

به مناسبت پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه.